• ŠKD 2018/2019

     • Mesiac knihy

     • 10.05.2019 12:05
     • Už niekoľko rokov spájame mesiac marec okrem príchodu jari aj s knihou. Naše oddelenia ŠKD navštívili Bábkarský salón v Štátnej vedeckej knižnici.
     • viac
     • Fašiangový karneval

     • 10.05.2019 11:59
     • V réžii Divadla pod balkónom sa v našom ŠKD dňa 22.02. 2019 uskutočnil detský fašiangový karneval.
     • viac
     • Prehliadka talentov

     • 10.05.2019 11:52
     • Za účasti všetkých oddelení ŠKD sa dňa 31.01. 2019 uskutočnila prehliadka talentov našich detí.
     • viac
     • Vianoce v ŠKD

     • 10.05.2019 11:47
     • Je tichý decembrový večer. Ulice zívajú prázdnotou, len občas zamňauká mačka na svojich pravidelných potulkách. V obývačkách si rodina sadá k spoločnému stolu. Deťom horia tváre nedočkavosťou, veľkí sa tešia na jedlo, ktoré od rána pripravovali. A je to tu. Prišli Vianoce. V rohu izby žiari vianočný stromček a priťahuje pohľady svojou krásou. Rodina je konečne pokope.
     • viac
     • Prevencia drogových závislostí

     • 17.04.2019 10:54
     • Drogové závislosti sú veľkým problémom dnešnej spoločnosti. Mnoho zničených ľudských osudov a rodín majú na svedomí práve drogové závislosti.
     • viac