• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa,

  ak prejavíte záujem, aby Vaše dieťa študovalo v našej škole, žiadame Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky.

  Mesto určilo čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od 06. apríla 2021 do 09. apríla 2021 vrátane, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: